Footer Text: Lorem ipsum dolor
De uitdrukking "Horen, zien en zwijgen" komt van oorsprong uit de leer van de wijsgeer
Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus in China. Hij zegt tegen zijn leerlingen:
Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met
welvoegelijkheid.
In Nikko in Japan (150 km ten noordoosten van Tokio) is het
heiligdom Nikko Toshogu gevestigd. Binnen dit heiligdom is
‘de stal van de heilige schimmel’. Hierin bevinden zich acht
houtreliëfs, die de levensgang van de mens uitbeelden.
Deze panelen zijn gemaakt in 1636 door de beeldhouwer Hidari
Jingoro. Een paneel op de voorgevel van de stal laat drie apen zien
met hun handen voor de oren, ogen en mond.
Dit paneel geeft de jeugd weer en is gebaseerd op de wijsheid van Confucius. Jingoro
gebruikte apen voor zijn panelen, omdat apen belangrijk waren in de religies van China en
Japan. Een van de Oosterse goden was Shomen Kongo. Om deze god te vereren werden er in
Japan verschillende beeldengroepen gemaakt van de drie apen. De oudste beelden dateren van
1528 en 1548. Dat is dus honderd jaar voordat het heiligdom in Nikko en Toshogu werden
gebouwd.